DSC01855 – Копие

Пускахме си летящи фенери и всяко дете си пожела нещо